Vi slutar nu uppdatera denna blogg till förmån för vår facebook-sida.
Du kan nu följa oss här istället: www.facebook.com/4x4expedition